Restauracja TenisHouse
Wjeżdżając do Marek od strony Warszawy należy na 6 światłach skręcić w lewo.